zivotopis vzor Životopis vzor
bl Životopis vzor Životopis v Anglickom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania Motivačný list Výpoveď zo zamestnania bl
Vzor životopisu
Štruktúrovaný životopis v Slovenskom jazyku. Náležitosti a vzor životopisu na stiahnutie. Štruktúra životopisu: základné informácie, pracovné skúsenosti, vzdelanie, kurzy, jazykové znalosti, znalosti výpočtovej techniky, vodičské oprávnenie, záujmy.
Životopis v Anglickom jazyku
Vzor životopisu v anglickom jazyku na stiahnutie. Vytvorenie a úprava životopisu si vyžaduje základnú znalosť anglického jazyka. Štruktúrovaný curriculum vitae zo základným okruhom náležitostí.
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania na stiahnutie. Žiadosť o prijatie do zamestnania v Slovenskom jazyku. Štruktúra žiadosti: uchádzač o zamestnanie, adresát žiadosti, obsah žiadosti, podpis uchádzača o zamestnanie.
Výpoveď zo zamestnania
Vzor a náležitosti výpovede zo zamestnania v zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce. Ukončenie pracovného pomeru, výpoveď zo zamestnania na stiahnutie. Výpoveď zo zamestnania zo strany zamestnanca dohodou.
TOPlist2014 Životopis vzor|

Vzor životopisu, Zamestnanie

,

Žiadosť o prijatie do zamestnania

,

Výpoveď zo zamestnania

,

Práca

, Podnikanie, Relso katalóg
|Kontakt